Startsida

LANDSKRONA/SVALÖV

Eriksgatan 72 – folketshus

FÅGEL FENIX

Öppet om inget annat anges
Måndag – Fredag 14:00-19:00
Lördagar – Stängt – Söndagar 10:00-18:00

0761520864 – mobil

rsmhfagelfenix@gmail.com

 

RSMH vad är det?

RSMH – RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA

Vi är en ideell organisation och våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

RSMH är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla.

Vi är en av 130 lokalföreningar över hela landet. Här kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation.

Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att säkerställa att den vård och service man har rätt till också finns tillgänglig.

Vi deltar i debatten på olika sätt, ger ut böcker, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter.

Dessutom anordnar vi studier bland annat för att förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa.

 

Vi vill att:

  • psykiatrisk vård ska bli mer tillgänglig
  • resurserna för unga människor med psykisk ohälsa utökas
  • attityderna till psykisk ohälsa har stöd i fakta, så att fördomar mot personer med psykisk ohälsa motverkas minska tvångsvården inom psykiatrin

HISTORIK

RSMH bildades av patienter inom psykiatrin

En grupp före detta mentalpatienter bildade 1967 tillsammans med andra intresserade Riksorganisationen Mental Hälsa, RMH, som numera heter Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. De var en av flera grupper i samhället som tidigare varit tysta men som under 1960-talet började göra sig hörda.

I slutet av 1960-talet föreslog RSMH bland annat att det skulle tillsättas en utredning syftande till en statlig utbildning i psykoterapi och samtalsmetodik. Patientorganisationens ställning ifrågasattes dock av många som menade att förbundet inte borde ha något med den psykiatriska vården att göra.

Men på 1990-talet har många av de idéer som RSMH verkat för fått ett betydande genomslag i psykiatrireformen. I dag finns RSMH runtom i landet och vårt arbete med intressepolitik och för att förändra psykiatrin fortsätter.

Blogg

Filer för föreningen

Stadgar-enligt-kongressbeslut-2015-1 RSMHs historia år för år RSMH Studiehandledning_Kvalitet på Dina villkor RSMHs kompendium Föreningshandbok RSMHs kompendium KAMRATSTÖD-A4 Idédagarna 2017 RSMH  

ÅRSMÖTE 2018 den 27 FEBRUARI

2018 tryck på länkarna för pdf   Kallelse Årsmöte med förslag till dagordning RSMH FågelFenix 2018 Årsmötes brev 1 Platsen för Årsmötet blir ”HSB Saturnus Fest Lokal” På Föreningsgatan / Regeringsgatan vid X1 Välkomna! Annan info: RSMH Bistånds förening – Gåva 2018 RSMH #Metoo 2018 Föreningsnytt Januari 2018 – Från riks organisationen      

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?

rsmhfagelfenix@gmail.com

Skriv ett mejl, sms eller ring 0761520864 under öppettider.

Om inget annat anges är det öppet:
Måndag – Fredag 14:00-19:00
Lördagar – Stängt
Söndagar 10:00-18:00

rsmhfagelfenix@gmail.com