RSMH vad är det?

 

Är en ideell organisation och våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa är anhörig eller andra som vill stödja vårt arbete.

Nationell HISTORIK

RSMH bildades av patienter inom psykiatrin

En grupp före detta mentalpatienter bildade 1967 tillsammans med andra intresserade Riksorganisationen Mental Hälsa, RMH, som numera heter Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. De var en av flera grupper i samhället som tidigare varit tysta men som under 1960-talet började göra sig hörda.

I slutet av 1960-talet föreslog RSMH bland annat att det skulle tillsättas en utredning syftande till en statlig utbildning i psykoterapi och samtalsmetodik. Patientorganisationens ställning ifrågasattes dock av många som menade att förbundet inte borde ha något med den psykiatriska vården att göra.

Men på 1990-talet har många av de idéer som RSMH verkat för fått ett betydande genomslag i psykiatrireformen. I dag finns RSMH runtom i landet och vårt arbete med intressepolitik och för att förändra psykiatrin fortsätter.

RSMHs historia år för år i pdf

Om oss

RSMH Landskrona/Svalöv ”Fågel Fenix”


Ombudsman, företrädare – Kim Nilsson –  ombudsman@rsmhlandskrona.se

 

Vill du komma i kontakt med oss?


rsmhfagelfenix@gmail.com

Skriv ett mejl, sms eller ring 041812009 under öppettider.

Om inget annat anges är det öppet:

rsmhfagelfenix@gmail.com

Bildades på 80 talet i Landskrona

Komplement till vården och psykiatrin:

http://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/

https://nedtrappning-psykofarmaka.se/alternativ-till-psykofarmaka/

Andra liknande föreningar att samarbeta med:

Hem
NSPH Skåne
Hem
IFS Skåne