Avsiktsförklaring 844000-7284

I linje med den inflation av lov, avtal och löften som råder skriver vi denna med frivilligt utgivningsbevis med ett faktiskt intresse för rättssäkerhet avsikter och oberoende – på riktigt.

Utifrån bästa förmåga följa de stadgar från RSMH’s riksförbund i den mån vi anser de följa Svensk Europeisk lagstiftning och de konventioner Svergie har slutit samman med.

Genom vår egen regeringsform och de tidigare nämndas andemeningen eller syftet med dessa – inte hur de faktiskt enligt tex praxis används av myndigheter, organisationer, personer.

  • fortsätter