Startsida


”FÅGEL FENIX” Eriksgatan 72 – Folketshus

 


Måndag 10-18

Tisdag 10-18

onsdag 14-16 konst cirkel för medlemmar

onsdag 16-18 Dator skruvar cirkel för medlemmar

Torsdag 12-14 it användning cirkel för medlemmar

Torsdag 14:30 – 17:30 sy cirkel för medlemmar

Fredag 10-18 fika för våra medlemmar

 

 

Telefon  0418 12009 / 0761520864

rsmhfagelfenix@gmail.com

 

RSMH vad är det?

 

 

 

Vi är en ideell organisation och våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa är anhörig eller andra som vill stödja vårt arbete.

RSMH är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla.

Vi är en av 130 lokalföreningar över hela landet. Här kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation.

Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att säkerställa att den vård och service man har rätt till också finns tillgänglig.

Vi deltar i debatten på olika sätt, ger ut böcker, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter.

Dessutom anordnar vi studier bland annat för att förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa.

 

Vi vill att:

  • psykiatrisk vård ska bli mer tillgänglig
  • resurserna för unga människor med psykisk ohälsa utökas
  • attityderna till psykisk ohälsa har stöd i fakta, så att fördomar mot personer med psykisk ohälsa motverkas minska tvångsvården inom psykiatrin

HISTORIK

RSMH bildades av patienter inom psykiatrin

En grupp före detta mentalpatienter bildade 1967 tillsammans med andra intresserade Riksorganisationen Mental Hälsa, RMH, som numera heter Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. De var en av flera grupper i samhället som tidigare varit tysta men som under 1960-talet började göra sig hörda.

I slutet av 1960-talet föreslog RSMH bland annat att det skulle tillsättas en utredning syftande till en statlig utbildning i psykoterapi och samtalsmetodik. Patientorganisationens ställning ifrågasattes dock av många som menade att förbundet inte borde ha något med den psykiatriska vården att göra.

Men på 1990-talet har många av de idéer som RSMH verkat för fått ett betydande genomslag i psykiatrireformen. I dag finns RSMH runtom i landet och vårt arbete med intressepolitik och för att förändra psykiatrin fortsätter.

Om oss

RSMH Landskrona/Svalöv ”Fågel Fenix”


Enligt konstituerande styrelsemöte 2018


Ordförande – Kim Nilsson

Kassör – Nicklas Winer

Ledamoten

Britt-Marie Hansson

Veronika Jönsson

Jan Stanley

¤ Suppleanter

Per Alsli; Elizabeth Borgstrand Milsten

¤ Valberedning Sammankallande och ansvarig för övrig valberedning

Mariette Rosenlöf

Revisor – Maths Jesperson

 

Bildades på 80 talet i Landskrona

 

RSMHs historia år för år

Kongressprotokoll-8-10-maj-2015(1)

Stadgar-enligt-kongressbeslut-2015-1

RSMH_storaprincipprogram_REV-150908_k2(1)

Alkohol och Drog policy för år 2018

RSMH #Metoo 2018

 

Blogg

IPU i Malmö

IPU i Malmö ”Inbjudan till seminarium med Intressepolitiska Utskottet” Psykiatrin i Skåne utifrån ett brukarperspektiv   Plats: RSMH-Skåne, Vattenverksvägen 5, Malmö   ”seminarium med IPU Vi träffas normalt varannan måndag udda veckor kl. 15:00″ Ombudsman för RSMH Skåne Kontakt: Maths Jespersson 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?


rsmhfagelfenix@gmail.com

Skriv ett mejl, sms eller ring 0761520864  / 041812009 under öppettider.

Om inget annat anges är det öppet:
Måndag – Fredag 14:00-18:00
Lördagar – Stängt
Söndagar 12:00-18:00

rsmhfagelfenix@gmail.com